Duomenų apsauga

Bendrosios nuostatos

Šios duomenų apsaugos sąlygos reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remiantis Lietuvos ir Vokietijos UAB IPRITAS tvarko elektroninėje parduotuvėje www.modera.lt Pirkėjų asmens duomenis.

Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

Registracijos pateikimo taisyklės

Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą reikalaujamą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Lietuvos ir Vokietijos UAB IPRITAS turi teisę panaikinti registraciją arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis www.modera.lt. Lietuvos ir Vokietijos UAB IPRITAS jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

UAB IPRITAS pripažįsta kiekvieno fizinio asmens, perkančio www.modera.lt, teisę į privatumą. UAB IPRITAS renka ir naudoja fizinio asmens duomenis:

         apdoroti Pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus;

         išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

         įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

Asmeniniai duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

UAB IPRITAS jokiu būdu neperduoda Pirkėjo asmeninių duomenų, įskaitant gyvenamosios vietos ir el. pašto adresą tretiesiems asmenims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius mūsų partnerius, teikiančius paslaugas, kuriems šie duomenys yra būtini. Tačiau ir tokiais atvejais jiems pateikiami tik minimalūs būtini duomenys.

Ne asmeninius Pirkėjo duomenis, susijusius su jo įsigytomis prekėmis, UAB IPRITAS gali naudoti rinkodaros bei statistiniams tikslams.

Jei lankysitės mūsų svetainėje, nepateikdami mums informacijos, apdorosime tik tuos jūsų asmens duomenis, kuriuos jūsų naršyklė perduoda mūsų serveriui.  Šiuo atveju kalba eina apie duomenis, kurie techniškai būtini norint parodyti jums mūsų svetainę ir užtikrinti stabilumą bei saugumą:

·         Jūsų paprašytas puslapis

·         Prašymo data ir laikas

·         Perduotas duomenų kiekis

·         Šaltinis arba nuoroda, iš kur atėjote į puslapį

·         Jūsų naudojama naršyklė

·         Jūsų naudojama operacinė sistema

·         Jūsų IP adresas

Jūsų asmeniniai duomenys bus ištrinti po 6 mėnesių, išskyrus tuos atvejus, kai jie vis dar reikalingi įgyvendinant reikalavimus dėl priemonių prieš tinkamą mūsų svetainės veikimą. Tokiu atveju trynimas atliekamas iškart užbaigus atitinkamą procedūrą.


Užklausų apdorojimas

Jei kreipsitės į mus su prašymu ar prašymu, mes tvarkysime jūsų pateiktus asmens duomenis ir informaciją / dokumentus. Nepaisant to, kokiu būdu pateikiate mums savo užklausą ar kreipimąsi, gali būti naudojami:

Susisiekimo data ir laikas

Vardas, pavardė

Kontaktiniai duomenys

Užklausoje perduodama informacija / dokumentai

Jei mes pateikiame kontaktinę formą ir Jūs su mumis susisiekite naudodamiesi šia kontaktine forma, jūs sutinkate su tokiu turiniu siųsdami savo pranešimą, apie kurį būsite informuoti kontaktinėje formoje:


„Sutinku, kad būtų tvarkomas mano pateiktas užklausoje el. pašto adresas ir kita asmeninė informacija, siekiant atsakyti į mano užklausą. Aš galiu bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą, nenurodydamas priežasčių, kurios turėtų įtakos ateityje. Duomenų tvarkymo iki panaikinimo teisėtumas lieka galioti atšaukimo atveju.”


Savo sutikimą galite bet kada atšaukti, nenurodydami priežasčių, kurios gali turėti įtakos ateityje. Šiuo atveju pakanka atitinkamo pranešimo atsakingam asmeniui, kurio kontaktinius duomenis rasite nurodytus prie atsakingo asmens pavardės. Iki atšaukimo atlikto tvarkymo teisėtumas atšaukimo atveju neturi įtakos.

Mes perduodame tik tokius Jūsų asmeninius duomenis tretiesiems asmenims, kurie būtini Jūsų užklausai apdoroti. Kai Jūsų asmens duomenys perduodami trečiosioms šalims, perduodamų duomenų kiekis ribojamas iki minimumo.

 

Jūsų asmeniniai duomenys bus ištrinti, kai Jūsų užklausa bus išspręsta,  nebent mes galime toliau tvarkyti duomenis kitu tvarkymo tikslu, laikydamiesi teisinių reikalavimų ir laikydamiesi šioje privatumo politikoje esančios informacijos.

 


Sutarčių vykdymas

Jei pateiksite mums asmens duomenis sudarydami sutartį arba susikūrę kliento sąskaitą, mes tvarkysime jūsų pateiktus duomenis sutarčiai vykdyti. Tai yra jūsų kliento informacija (pvz., Jūsų vardas ir adresas) ir sutarties informacija (pvz.: išsami informacija apie produktus sutartyje, taip pat informacija apie mokėjimą ir pristatymą).

Mes perduodame Jūsų asmens duomenis pagal teisinius reikalavimus tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai būtina norint įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį, Šis perdavimas atliekamas paslaugų tiekėjams, kurie reikalingi sutarčiai įvykdyti. Tai yra mūsų naudojamų apdorojimo priemonių tiekėjai. Tai taip pat yra logistikos įmonės bei mokėjimo paslaugų teikėjai, kuriems pavesta sumokėti.

Kai jūsų asmens duomenys perduodami trečiosioms šalims, perduodamų duomenų kiekis ribojamas iki minimumo, kurio reikalaujama.

Jūsų asmens duomenys bus ištrinti pasibaigus 6 ar 10 metų mokesčių ir komerciniam saugojimo laikotarpiams, nebent mes toliau tvarkytume duomenis kitu tikslu, atsižvelgiant į teisinius reikalavimus ir laikydamiesi šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos.


Reklama paštu

Mes tvarkome jūsų pateiktus asmens duomenis vardais ir pavardėmis bei adresais, jei reikia, kad galėtume perduoti informaciją apie mūsų pasiūlymus paštu.

Jūs galite bet kuriuo metu prieštarauti bet kokiam jūsų asmens duomenų tvarkymui reklamavimo paštu tikslais. Šiuo atveju pakanka atitinkamo pranešimo atsakingam asmeniui, kurio kontaktinius duomenis rasite nurodytus prie atsakingo asmens pavardės.Jums paprieštaravus tam, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi siunčiamt reklamą paštu, nedelsiant ištrinsime Jūsų nurodytus asmens duomenis – vardą ir pavardę, adresą, nebent mes duomenis galėtume naudoti kitu tikslu, laikantis teisinių  reikalavimų ir laikantis šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos.


Slapukų naudojimas

 

Savo svetainėje naudojame slapukus. Tai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį naršant mūsų interneto svetainėje ir per kuriuos mums perduodama tam tikra informacija.  Užtikriname, kad slapukai padeda atpažinti tik Jūsų įrenginį, tačiau ne Jus, kaip konkretų asmenį. 
Slapukų naudojimas skirtas tam, kad galėtumėte naudoti tam tikras funkcijas ir padaryti vartotojui patogesnį naršymą mūsų svetainėje, kad Jūsų apsilankymas svetainėje būtų paprastesnis ir efektyvesnis.

Kai kurie slapukai, kuriuos mes naudojame, ištrinami pasibaigus naršyklės sesijai, t.y. uždarius naršyklę (vadinamieji sesijos arba sesijos slapukai). Kiti slapukai lieka Jūsų įrenginyje net pasibaigus naršyklės sesijai ir leidžia mums ar mūsų partnerių įmonei (trečiųjų šalių slapukai) atpažinti Jus kito apsilankymo mūsų svetainėje metu (vadinamieji nuolatiniai slapukai).


Kai kurie slapukai, kuriuos mes naudojame, yra reikalingi tam, kad galėtumėte naudoti tam tikras funkcijas. Taip yra, pavyzdžiui, įrašų, susijusių su pirkinių krepšelio funkcijos saugojimu, atveju. . Apie tai, kiek mes ar mūsų partnerių įmonės naudoja slapukus nuotolinio matavimo ar rinkodaros tikslais, išsamią informaciją galite rasti šioje privatumo politikoje, jei taikoma.


Galite užkirsti kelią slapukų saugojimui, atitinkamai nustatydami savo naršyklės programinę įrangą. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju Jūs negalėsite pilnai naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis.


Teisių gynimas

 

Esant reikalui,  mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad apsaugotume teisėtą interesą ginti savo teises.

Tiek, kiek tai būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, mes perduosime Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, laikydamiesi teisinių reikalavimų. Šis pervedimas atliekamas dalyvaujantiems skolų išieškojimo paslaugų teikėjams ar mūsų teisininkams. Kai Jūsų asmens duomenys perduodami trečiosioms šalims, perduodamų duomenų kiekis ribojamas iki minimumo, kurio reikalaujama.

Jūsų asmens duomenys bus ištrinti užbaigus procedūrą, bet ne anksčiau kaip pasibaigus mokesčių ar komerciniam saugojimo laikotarpiui, praėjus 6 ar 10 metų, nebent mes galime naudoti duomenis kitiems tvarkymo tikslui pagal įstatymų reikalavimus ir laikydamiesi šioje privatumo politikoje esančios informacijos.

 

Jūsų asmens duomenų saugojimo trukmė arba šios trukmės nustatymo kriterijai

 

Jūsų asmens duomenys bus ištrinti, jei jų nebereikės tvarkyti atitinkamu tvarkymo tikslu, nebent mes toliau tvarkytume duomenis kitu tvarkymo tikslu, laikydamiesi teisinių reikalavimų ir laikydamiesi šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos. Norėdami gauti informacijos apie jūsų asmens duomenų saugojimo trukmę arba šio laikotarpio nustatymo kriterijus, skaitykite šioje privatumo politikoje pateiktą informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą kiekvienu duomenų tvarkymo tikslu.


Jūsų teisės
1. Apžvalga
Siekdami užtikrinti sąžiningą ir skaidrų asmens duomenų tvarkymą, jūs, kaip duomenų subjektas, pagal šias duomenų apsaugos taisykles turite šias teises

teisė į informaciją;
teisę ištaisyti tvarkomus Jūsų duomenis,
teisę atsisakyti sutarties,
teisę apriboti duomenų tvarkymą,
teisę perkelti Jūsų duomenis,
teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą,
teisę prieštarauti duomenų tvarkymui
teisė skųstis priežiūros institucijai.


2. Jūsų teisė prieštarauti duomenų tvarkymui

Asmens duomenis tvarkyti leidžiama tais atvejais, kai tvarkyti būtina siekiant apsaugoti teisėtus duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesus, išskyrus atvejus, kai vyrauja duomenų subjekto interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės, reikalaujančios apsaugoti asmens duomenis, ypač jei: suinteresuotas asmuo yra vaikas.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su asmens duomenimis, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, atsirandančiu dėl jų ypatingos padėties; tai taip pat taikoma profiliavimui pagal šias nuostatas.

Jei pasinaudosite savo teise prieštarauti, mes nebetvarkysime jūsų asmeninės informacijos, nebent galėsime pateikti įtikinamus teisėtus pagrindus tvarkyti, kurie viršija jų, kaip duomenų subjekto, interesus, teises ir laisves, arba jei tvarkymas yra patvirtinimas, įgyvendinimas arba teisinių reikalavimų gynimas.

Jei mes tvarkysime jūsų asmens duomenis tiesioginės reklamos tikslais, Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tokios reklamos tikslais; tai taip pat taikoma profiliavimui, kiek jis susijęs su tiesiogine reklama. Jei jūs, kaip duomenų subjektas, prieštaraujate tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, jūsų asmens duomenys šiais tikslais nebebus tvarkomi.

 

3. Jūsų teisė kreiptis į priežiūros instituciją

Kaip duomenų subjektas, jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, nepažeisdami jokių kitų administracinių ar teisminių priemonių, jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia Asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

 

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

UAB IPRITAS turi turėti išsamią ir atnaujintą informaciją apie Pirkėją, kad galėtų efektyviai vykdyti Pirkėjo reikalavimus.

 5. Asmens duomenų tvarkymas

Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos Jis savo noru pateikia registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

 

Taisyklių keitimas

UAB IPRITAS turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti duomenų apsaugos sąlygas apie tai pranešdamas www.modera.lt

Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.modera.lt teikiamomis paslaugomis, UAB IPRITAS laiko, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

 

Informacija apie jūsų asmens duomenų teikimo pagrindą

Jei norite su mumis sudaryti sutartį arba pateikti užklausą, būtina mums pateikti savo asmens duomenis, reikalingus sudaryti sutartį arba apdoroti Jūsų užklausą. Jūs neprivalote pateikti savo asmeninę informaciją. Tačiau, nepateikus asmeninės informacijos, mes nesudarysime su Jumis sutarties ar neapdorosime jūsų užklausos.

 

Baigiamosios nuostatos

Šioms duomenų apsaugos sąlygoms yra taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, dėl šių sąlygų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


Visais Jūsų duomenų apsaugos klausimais prašome kreiptis žemiau nurodytais kontaktais.

Lietuvos ir Vokietijos UAB IPRITAS

Tel.: 8 699 26001 (darbo dienomis 9-17 val.)

El. paštas: moderashop@gmail.com ; info@modera.lt

Vilnius, 2019 m.

Žiūrėta